SamDent
Top
< Späť na ošetrenia

Protetika

Protetika je stomatologický odbor, zaoberajúci sa funkčnou a estetickou rekonštrukciou väčšej časti zubného tkaniva, prípadne náhrady strateného zuba/zubov.

Inlay/Onlay/Overlay – ide o najšetrnejší spôsob protetickej náhrady,  akceptujúci pozostalé zubné tkanivá. Podľa výberu materiálu môže byť vyhotovená z keramiky alebo kompozitnej živice. Tento typ ošetrenia má výborné mechanické aj estetické vlastnosti.

Zubná korunka – tento spôsob ošetrenia sa využíva pri rozsiahlejších poškodeniach zubného tkaniva. Môže byť zhotovená zo živice, kovokeramiky, celokeramiky alebo zirkónu.

Zubná korunka na implantát – je korunka, pomocou ktorej možno nahradiť chýbajúci zub bez potreby brúsenia susedných zubov a zhotovovania rozsiahlej protetickej práce. Jej zhotoveniu predchádza zavedenie zubného implantátu. Spojenie s implantátom zabezpečuje nadstavba na implantát.

Zubný mostík – jedná sa o ošetrenie, pomocou ktorého nahrádzame chýbajúci zub, prípadne viaceré zuby. Pre tento typ ošetrenia sa lekár rozhoduje, ak v mieste strateného zuba nie sú vhodné podmienky pre zavedenie dentálneho implantátu. Podľa typu materiálu môže byť taktiež zhotovený z kovokeramiky, celokeramiky alebo zirkónu.

Zubár Žilina - SamDent