SamDent
Top
< Späť na ošetrenia

Záchovná stomatológia

Zaoberá sa liečbou zubného kazu a jeho následkov.

Mikroorganizmy v ústnej dutine, kariogénne mikroorganizmy, za vhodných podmienok, akými sú prítomnosť sacharidov a dostatočne dlhý čas, spôsobujú ochorenie nazývané zubný kaz. Mikroorganizmy vytvárajú na zuboch zubný povlak, v ktorom sú sacharidy metabolizované na kyseliny a práve tieto kyseliny rozrušujú tvrdé zubné tkanivá a spôsobujú zubný kaz. V počiatočnom štádiu je rozrušená povrchová vrstva skloviny. Ak nie je zubný kaz dostatočne skoro diagnostikovaný, rozšíri sa do hlbších vrstiev skloviny a zuboviny. V prípade, že sa dostane do blízkosti zubnej drene, mäkkého tkaniva v ktorom sa nachádzajú krvné a lymfatické cievy a nervy, spôsobí zápal zubnej drene prípadne jej nekrózu/gangrénu (odumretie zuba).

Naším cieľom je udržať zub živým, preto dbáme o to, aby ak aj zub je postihnutý zubným kazom, bola jeho preparácia (odstránenie kazu) čo najšetrnejšia  a následné zhotovenie výplne čo najkvalitnejšie.

Fotokompozitné výpne

Úlohou výpne je nahradiť chýbajúce zubné tkanivá a obnoviť žuvaciu funkciu zuba. V našej ambulancii používame ako trvalú zubnú výplň výhradnenajmodernejšie fotokompozitné výplne (tzv. biele plomby). Výhodou fotokompozitných výplní je vysoká estetika, dostatočná mechanická odolnosť a mikromechanická adhézia k zubným tkanív, z toho dôvodu nie je nutnosť preparácie taká rozsiahla, aká by bola potrebná v prípade amalgámovej výplne. Jej ďalšou výhodou je možnosť okamžitého zaťaženia, takže hneď po jej dokončení je možné na nej hrýzť.

Zubár Žilina - SamDent