+421 910 144 222

Urgentné prípady

Ordinujeme od 7:30

Zobraziť otváracie hodiny

info@samdent.sk

Objednajte sa

Cenník

SamDent

Stomatologická starostlivosť Žilina

Cenník
Základné výkony  suma v €
Komplexné vstupné vyšetrenie (vrátane IO rtg snímkov a fotodokumentácie)  80
Komplexné vstupné vyšetrenie deti  40
Odborná konzultácia  40
Preventívna prehliadka dospelí  30
Preventívna prehliadka deti  20
RTG intraorálna snímka zubov  10
OPG panoramatický zubný rtg 20
CT snímka malé FOV 70
CT snímka veľké FOV 100
Administratívny úkon  10
Vypracovanie podrobnej cenovej kalkulácie 30
Akútne ošetrenie  30
Príchod lekára mimo ordinačných hodín 100
Nedodržanie dohodnutého termínu (každá polhodina)  40
Záchovná stomatológia
Anestézia injekčná  10
Použitie koferdamu  10
Provizórna výplň  20
Výplň skloionomérna  30
Pečatenie fisúr – 1 zub  50
Výplň mliečny zub fotokompozit jednoduchá 70
Výplň mliečny zub fotokompozit zložitá 100
Aplikácia flôridu strieborného 30
Fotokompozitná výplň jednoplôšková  80
Fotokompozitná výplň dvojplôšková  100
Fotokompozitná výplň trojplôšková  120
Rekonštrukcia korunky zuba pomocou fotokompozitu 150
Estetická rekonštrukcia predného zuba pomocou fotokompozitu 180
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – 1 zub 10
Vyleštenie starých výplní  10
Dlahovanie zubov  od 80
Margin relocation  80
IDS (immediate dentin sealing)  80
Endodoncia
Pulpotómia  170
Endodontické ošetrenie mliečneho zuba pod mikroskopom 200
Paliatívne endodontické ošetrenie pod mikroskopom od 150
Endodontické ošetrenie jednoduché pod mikroskopom 240
Endodontické ošetrenie zložité pod mikroskopom 320
Endodontické ošetrenie komplikované pod mikroskopom 360
Reendodontické ošetrenie pod mikroskopom 360
Reendodontické ošetrenie komplikované pod mikroskopom 430
Odstránenie zalomeného nástroja/bypass 100
Odstránenie liateho koreňového čapu/ FRC čapu  40
Preendodontická dostavba  60
Postendodontická dostavba  60
Použitie MTA  50
Biokeramická koreňová výplň  50
Použitie FRC čapu  40
Vnútorné bielenie zuba  100
Výmena bieliacej látky  30
Stomatologická protetika
Korunka celokeramická ECONOMIC 400
Korunka celokeramická ESTETIC 480
Fazeta celokeramická 480
Korunka metalokeramická  340
Korunka zirkonoxidová keramika ECONOMIC 370
Korunka zirkonoxidová keramika medzičlen ECONOMIC 340
Korunka zirkonoxidová keramika ESTETIC 420
Korunka zirkonoxidová keramika medzičlen ESTETIC 400
Detská kovová korunka 150
Detský medzerník 150
Inlay/Onlay/Overlay fotokompozitná  280
Inlay/Onlay/Overlay celokeramická  400
Alginátový odtlačok  20
Silikónový odtlačok  50
Intraorálny scan zubov / digitálny odtlačok 100
Provizórna živicová korunka ambulantná 50
Provizórna živicová korunka ambulantná ako člen mostíka 30
Provizórna živicová korunka – laboratórna 80
Provizórna živicová korunka ako člen mostíka – laboratórna 50
Provizórna živicová korunka laboratórna ESTETIC 150
Sádrové študijné modely  20
3D tlačený model jedna čeľusť 25
Laboratórny wax-up (jeden zub)  30
Mock-up (jeden zub)  30
Stiahnutie fixnej náhrady  30
Nacementovanie fixnej náhrady  30
Medzerník  200
Totálna snímateľná náhrada  500
Čiastočná snímateľná náhrada  550
Essix dlaha  180
Dlaha bruxizmus  150
Chránič zubov pre športovcov 200
Implantológia
Zavedenie intraoseálneho implantátu DIO 650
Nadstavba na implantát štandartná  150
Nadstavba na implantát individualizovaná 200
Korunka na implantát  od 400
Snímateľná náhrada nesená na implantátoch od 2100
Vhojovací valček  50
Individualizovaný vhojovací valček  160
Provizórna korunka na implantát  220
Doplnenie kostného tkaniva malé  180
Doplnenie kostného tkaniva veľké  360
Sinus lift  550
Použitie kolagénovej membrány  od 250
Titánový pin na fixáciu membrány  10
Stomatochirurgia
Extrakcia zuba/koreňa jednoduchá  80
Extrakcia zuba/koreňa komplikovaná  120
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti  200
Extrakcia mliečneho zuba/koreňa jednoduchá 30
Extrakcia mliečneho zuba/koreňa zložitá 60
Periapikálna chirurgia  od 200
Chirurgické predĺženie korunky zuba  150
Incízia a drenáž  20
Ošetrenie zapáleného lôžka zuba  20
Šitie rany  20
Hemostatický materiál  10
Gingivektómia  20
Epiteliálny štep  200
Krytie odhalených zubných krčkov väzivovým štepom od 320
Plastika frenúl  od 150
Wasmundova plastika  200
Dentálna hygiena
Vstupná dentálna hygiena (dospelý) 60min 80
Vstupná dentálna hygiena (dospelý) 30min 50
RECALL dentálna hygiena + kontrola (60min)  70
RECALL dentálna hygiena + kontrola (30min)  40
Vstupná dentálna hygiena (dieťa) 60min 60
RECALL dentálna hygiena + kontrola (60min)  50
RECALL dentálna hygiena + kontrola (30min)  30
Inštruktáž čistenia vrátane sady pomôcok  20
Inštruktáž čistenia zubov 5
Kombinované bielenie PURE WHITENING 370
Digitálny scan – bielenie  100
Odovzdanie bielenia + inštruktáž  170
Ambulantné bielenie  100
Udržiavacia sada 50